គំរោងទី១: នាំយកទឹកស្អាតដើម្បីសង្គ្រោះជីរិត

.

5f22scd1dsc05328-300x225dsc05391-300x225dsc05348-300x225

.

គំរោងទី២៖ ឧបត្ថម្ភ​កុមាររបស់យើង

.

1

មិត្តភក្តិយើង, សារី, ចែកសៀវភៅនិង​ខ្មៅ​ដៃ​ដល់​កុមារ

2

សិស្សនុសិស្សរបស់ FHF

3

សិស្សនុសិស្សរបស់ FHFន៊ៅក្នុងថ្នាក់

img_2916

FHF logo (ថតដោយ មុនីដា)

img_2969

1/3 នៃសិស្សនុសិស្សរបស់ FHF, អំណោយរបស់​ពួក​យើង និង​មិត្តភក្តិរបស់​ពួក​យើង (ថតដោយ សិទ្ធី)

img_3009

ផ្តល់កង់ដល់​កុមារីដែលត្រូវ​ទៅរៀន​នៅ​សាលាឆ្ងាយ​ពី​ផ្ទះ (ថតដោយ សិទ្ធី)

img_2984

ផ្តល់​រង្វាន់​ដល់សិស្ស​ពូកែ (ថតដោយ សិទ្ធី)

DSC01996

បណ្ណាល័យរបស់ FHF (ថតដោយ​ វិចិត្រ)

img_3032

កុមារម្នាក់​នេះ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស​បាន​ល្អណាស់ (ថតដោយ មុនីដា)

DSC01992

ពួកយើង​បាន​ពន្យល់​ក្មេងៗអំពី​របៀប​នៃការ​ប្រលង​ចូល​ថ្នាក់​មហាវិទ្យាល័យ

Laeave a Reply